CÔNG TY HSEC CHUYÊN CUNG CẤP MÔ TƠ VÀ PHỤ KIỆN CỬA CỔNG XẾP

  • Sử dụng 2 mô tơ 370w
  • 01 thiết bị dò từ
  • Nam châm
  • 02 Động cơ P=370 W 1 pha
  • Nam châm 
  • Bộ thiết bị dò từ nam châm

Bảo hành: 12 tháng

Phụ kiện kèm theo

Sản phẩm cùng loại

Chuyển đến thanh công cụ