Bảo hành: 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà máy ( 24 tháng đầu miễn phí hoàn toàn, 12 tháng tiếp theo miễn phí nhân công )

Phụ kiện kèm theo

Sản phẩm cùng loại

Chuyển đến thanh công cụ